Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli

Tämä dokumentti kuvaa Terveyden ja hyvinvoinnin -kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Hallintamallilla tarkoitetaan arkkitehtuurityön toiminta- ja ohjausmallia sekä tähän liittyviä organisatorisia rakenteita. Hallintamallia noudatetaan STM:n hallinnonalalla ministeriössä, virastoissa ja laitoksissa sekä kohdealueen osa-alueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityössä noudatetaan Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia. (1.10.2013)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Jukka Lähesmaa
Maintainer Jukka Lähesmaa
Last Updated January 4, 2019, 18:08 (CET)
Created January 4, 2019, 18:08 (CET)