Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA ...

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/b073c0fb-89e6-4688-9fb0-92d1b73c7522/resource/094b4d6c-d370-464d-a9cf-6a6e7c3d7523/download/terveydenjahyvinvoinninkohdealueenkahallintamalli0.1.0.zip

Arkkitehtuurin hallinta on kytketty olemassa oleviin organisaatiorakenteisiin ja päätöksentekomalleihin. Konsernin, ministeriön, virastojen, laitosten ja hankkeiden johtoryhmät johtavat arkkitehtuurien kehitystä ja käyttöä. Kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä ohjaa kohdealueen ja hallinnonalan arkkitehtuurityötä. Jokaisen organisaation sekä kohdealueen arkkitehtuuriryhmät vastaavat oman alueensa toiminnasta ja raportoivat koordinointiryhmälle. Arkkitehtuurivastaavat toimivat oman alueensa arkkitehtuurityön ja arkkitehtuuriryhmien vetäjinä.

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri liittyy julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden sidosarkkitehtuurien kanssa. Arkkitehtuurin johtamismenettelyt ovat:

  • Strateginen suunnittelu. Ylemmän tason linjausten ohjaamina asetetaan arkkitehtuurin strategiset tavoitteet ja tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma
  • Toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta. Arkkitehtuurin kullekin osa-alueelle asetetaan tavoitteet ja tehdään työsuunnitelma vuosittain. Keskeisenä johtamisen välineenä toimii arkkitehtuurityön kehittämispolku. Kehitystä seurataan tilanneraportoinnilla ja vuosiyhteenvedolla.
  • Päätöksenteko keskeisistä arkkitehtuuriratkaisuista ja kehityspoluista. Organisaatioiden eri tasoilla tehdään tarvittavat päätökset uusista ja muuttuvista arkkitehtuureista sekä toiminnan, tietojen ja järjestelmien kehityspoluista
  • Hankesalkun hallinta. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden valintaa hankesalkkuun. Arkkitehtuuria hyödyntäviä, tuottavia ja kehittäviä keskeisiä hankkeita ja projekteja seurataan ja ohjataan kohdealueen yhteisellä hankesalkulla
  • Projektien johtaminen ja seuranta. Arkkitehtuurilla ohjataan projektin suunnittelua ja projektissa kehitettävien prosessien ja tietojärjestelmien suunnittelua. Projekteissa voidaan havaita muutostarpeita arkkitehtuuriin, joista raportoidaan arkkitehtuuriryhmien kautta koordinointiryhmälle.

Kokonaisarkkitehtuuria kehitetään sekä erillisissä arkkitehtuurin laatimisprojekteissa että normaaleissa toiminnan, palveluiden ja järjestelmien kehitysprojekteissa. Nämä hyödyntävät olemassa olevia arkkitehtuuriratkaisuja ja tuottavat uusia arkkitehtuurikuvauksia tai muutoksia olemassa oleviin ratkaisuihin. Hankkeita ja projekteja tuetaan arkkitehtuurin käytössä. Uudet ja muuttuneet arkkitehtuuriratkaisut sekä kehityspolut liitetään osaksi arkkitehtuuridokumentaatiota.

Hallintamallia päivitetään käytännöstä saatavien kokemusten perusteella ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjeilla.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 25, 2014
Created August 25, 2014
Format ZIP
License other
archiver{'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2016-05-23T10:50:42.496982', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 2, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2014-10-30T14:39:18.267580', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2016-02-01T11:33:08.077099', 'first_failure': '2016-02-01T11:33:08.058238'}
createdover 9 years ago
description translated{u'fi': u'Arkkitehtuurin hallinta on kytketty olemassa oleviin organisaatiorakenteisiin ja p\xe4\xe4t\xf6ksentekomalleihin. Konsernin, ministeri\xf6n, virastojen, laitosten ja hankkeiden johtoryhm\xe4t johtavat arkkitehtuurien kehityst\xe4 ja k\xe4ytt\xf6\xe4. Kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhm\xe4 ohjaa kohdealueen ja hallinnonalan arkkitehtuurity\xf6t\xe4. Jokaisen organisaation sek\xe4 kohdealueen arkkitehtuuriryhm\xe4t vastaavat oman alueensa toiminnasta ja raportoivat koordinointiryhm\xe4lle. Arkkitehtuurivastaavat toimivat oman alueensa arkkitehtuurity\xf6n ja arkkitehtuuriryhmien vet\xe4jin\xe4.\r\n\r\nTerveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri liittyy julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehitt\xe4miseen. Lis\xe4ksi yhteisty\xf6t\xe4 tehd\xe4\xe4n muiden sidosarkkitehtuurien kanssa.\r\nArkkitehtuurin johtamismenettelyt ovat:\r\n\r\n- Strateginen suunnittelu. Ylemm\xe4n tason linjausten ohjaamina asetetaan arkkitehtuurin strategiset tavoitteet ja tehd\xe4\xe4n pitk\xe4n t\xe4ht\xe4imen suunnitelma\r\n- Toiminnan suunnittelu, kehitt\xe4minen ja seuranta. Arkkitehtuurin kullekin osa-alueelle asetetaan tavoitteet ja tehd\xe4\xe4n ty\xf6suunnitelma vuosittain. Keskeisen\xe4 johtamisen v\xe4lineen\xe4 toimii arkkitehtuurity\xf6n kehitt\xe4mispolku. Kehityst\xe4 seurataan tilanneraportoinnilla ja vuosiyhteenvedolla.\r\n- P\xe4\xe4t\xf6ksenteko keskeisist\xe4 arkkitehtuuriratkaisuista ja kehityspoluista. Organisaatioiden eri tasoilla tehd\xe4\xe4n tarvittavat p\xe4\xe4t\xf6kset uusista ja muuttuvista arkkitehtuureista sek\xe4 toiminnan, tietojen ja j\xe4rjestelmien kehityspoluista\r\n- Hankesalkun hallinta. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehitt\xe4miskohteiden valintaa hankesalkkuun. Arkkitehtuuria hy\xf6dynt\xe4vi\xe4, tuottavia ja kehitt\xe4vi\xe4 keskeisi\xe4 hankkeita ja projekteja seurataan ja ohjataan kohdealueen yhteisell\xe4 hankesalkulla\r\n- Projektien johtaminen ja seuranta. Arkkitehtuurilla ohjataan projektin suunnittelua ja projektissa kehitett\xe4vien prosessien ja tietoj\xe4rjestelmien suunnittelua. Projekteissa voidaan havaita muutostarpeita arkkitehtuuriin, joista raportoidaan arkkitehtuuriryhmien kautta koordinointiryhm\xe4lle.\r\n\r\nKokonaisarkkitehtuuria kehitet\xe4\xe4n sek\xe4 erillisiss\xe4 arkkitehtuurin laatimisprojekteissa ett\xe4 normaaleissa toiminnan, palveluiden ja j\xe4rjestelmien kehitysprojekteissa. N\xe4m\xe4 hy\xf6dynt\xe4v\xe4t olemassa olevia arkkitehtuuriratkaisuja ja tuottavat uusia arkkitehtuurikuvauksia tai muutoksia olemassa oleviin ratkaisuihin. Hankkeita ja projekteja tuetaan arkkitehtuurin k\xe4yt\xf6ss\xe4. Uudet ja muuttuneet arkkitehtuuriratkaisut sek\xe4 kehityspolut liitet\xe4\xe4n osaksi arkkitehtuuridokumentaatiota.\r\n\r\nHallintamallia p\xe4ivitet\xe4\xe4n k\xe4yt\xe4nn\xf6st\xe4 saatavien kokemusten perusteella ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjeilla. '}
formatZIP
id094b4d6c-d370-464d-a9cf-6a6e7c3d7523
name translated{u'fi': u'Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen KA hallintamalli 0.1.0'}
original languagefi
package idb073c0fb-89e6-4688-9fb0-92d1b73c7522
qa{'updated': '2017-09-04T03:15:58.373650', 'openness_score': 0, 'archival_timestamp': None, 'format': u'ZIP', 'created': '2015-06-29T16:49:01.437395', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'License not open'}
revision ide99dc2cc-1ef2-4f18-857c-ca3b01e988da
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}