SÄHKE1: Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa

Arkistolaitoksen määräys niistä vaatimuksista ja ominaisuuksista, jotka ovat edellytyksenä asiankäsittelyjärjestelmiin sisältävien pysyvästi säilytettävien tietojen säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa, sekä tuotettavan siirtotiedoston muodostamisesta. (13.09.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mikko Eräkaski
Maintainer Mikko Eräkaski
Last Updated January 4, 2019, 18:10 (CET)
Created January 4, 2019, 18:10 (CET)