SÄHKE1: Asiankäsittelyjärjestelmiin ...

URL: http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/normit/maeaeraeykset/asiankaesittelyjaerjestelmiin-sisaeltyvien-tietojen-saeilyttaeminen/

SÄHKE1-normin voimassaoloaika on päättynyt, joten sen mukaan ei voi enää toteuttaa uusia tietojärjestelmiä. Olemassa olevaan SÄHKE1-vaatimusten mukaiseen asiankäsittelyjärjestelmään voi hakea sähköisen säilyttämisen lupaa vuoden 2012 loppuun saakka. Valtionhallinnon organisaatiolta edellytetään kuitenkin SÄHKE2-vaatimusten mukaista siirtotoiminnallisuutta. Muilta luvan hakijoilta siirtotoiminnallisuutta ei edellytetä.

Arkistolaitoksen määräys 20.12.2005 (KA 1486/40/2005)SÄHKE1-normi astui voimaan vuoden 2006 alusta.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 26, 2014
Created August 26, 2014
Format HTML
License other
archiver{'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2016-02-02T11:13:25.384746', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 3, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2014-08-26T08:00:35.105569', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2016-02-01T10:37:06.507277', 'first_failure': '2016-02-01T10:37:06.495267'}
createdover 9 years ago
description translated{u'fi': u'\r\n\r\nS\xc4HKE1-normin voimassaoloaika on p\xe4\xe4ttynyt, joten sen mukaan ei voi en\xe4\xe4 toteuttaa uusia tietoj\xe4rjestelmi\xe4. Olemassa olevaan S\xc4HKE1-vaatimusten mukaiseen asiank\xe4sittelyj\xe4rjestelm\xe4\xe4n voi hakea s\xe4hk\xf6isen s\xe4ilytt\xe4misen lupaa vuoden 2012 loppuun saakka. Valtionhallinnon organisaatiolta edellytet\xe4\xe4n kuitenkin S\xc4HKE2-vaatimusten mukaista siirtotoiminnallisuutta. Muilta luvan hakijoilta siirtotoiminnallisuutta ei edellytet\xe4.\r\n\r\nArkistolaitoksen m\xe4\xe4r\xe4ys 20.12.2005 (KA 1486/40/2005)S\xc4HKE1-normi astui voimaan vuoden 2006 alusta. '}
formatHTML
idc2962eac-8640-4021-b523-a99e3dd8a67a
name translated{u'fi': u'S\xc4HKE1: Asiank\xe4sittelyj\xe4rjestelmiin sis\xe4ltyvien pysyv\xe4sti s\xe4ilytett\xe4vien asiakirjallisten tietojen s\xe4ilytt\xe4minen yksinomaan s\xe4hk\xf6isess\xe4 muodossa'}
original languagefi
package ide0c94bd9-448a-47f7-8d70-ecf355a6a125
qa{'updated': '2017-09-04T03:04:26.137122', 'openness_score': 0, 'archival_timestamp': None, 'format': u'HTML', 'created': '2015-06-29T16:46:30.059587', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "html" receives score: 0.'}
revision id38fcf2cd-2e7a-4bf9-8b41-de4456dbd94b
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}