Potentieel verzurende emissie (Vlaanderen, ...

URL: https://www.milieurapport.be/milieuthemas/vermesting-verzuring/verzuring/potentieel-verzurende-emissie/potentieel-verzurende-emissie/@@download/excel

Deze indicator toont het verloop van de potentieel verzurende emissie in Vlaanderen. De emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, uitgedrukt als NO2) en ammoniak (NH3) worden bij elkaar geteld tot de som van potentieel verzurende emissie. Die som wordt uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq), waarbij het zuurvormende vermogen van elke stof in rekening wordt gebracht. De term potentieel verzurende emissie wordt gebruikt omdat de actuele verzuring ook sterk afhangt van de processen die zich afspelen op het traject tussen emissie en depositie en van de diverse processen in de bodem en het (oppervlakte)water.

NH3, NOx en SO2 spelen naast hun rol als potentieel verzurende stof ook een rol bij de vorming van secundair fijn stof via aerosolvorming. NOx is een ozonprecursor en NH3 en NOx hebben een vermestend effect.

Embed

ATTENZIONE Il formato del file caricato non è valido.

Non sono presenti i seguenti campi:
 • otherCategoryITA
 • otherCategoryENG
 • nameITA
 • nameENG
 • abbreviationITA
 • abbreviationENG
 • descriptionShortITA
 • descriptionShortENG
 • descriptionLongITA
 • descriptionLongENG
 • phone
 • fax
 • url
 • email
 • RefPerson
 • province
 • city
 • postalcode
 • streetAddress
 • civicNumber
 • secondPhone
 • secondFax
 • secondEmail
 • secondCivicNumber
 • secondStreetAddress
 • notes
 • timetable
 • photo
 • latitude
 • longitude
 • streetId

É possibile scaricare un template corretto cliccando su "Download".

Additional Information

Field Value
Last updated January 31, 2019
Created January 31, 2019
Format XLS
License https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/ict-egov/licenties/hergebruik/modellicentie_gratis_hergebruik_v1_0.html
createdover 5 years ago
formatXLS
has viewsTrue
id63b64cd4-989e-402e-8e2a-42a9864bf91d
licensehttps://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/ict-egov/licenties/hergebruik/modellicentie_gratis_hergebruik_v1_0.html
package idfd0502b5-413d-451a-94ec-12bbe8414b88
revision id7f3301d2-e34e-4887-929d-302c85d553a1
stateactive
uriNone