10 datasets found

Filter Results
 • JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

  Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus...
 • ISO 19101-1 rev Reference model -- Part 1: Fundamentals

  Standardi kuvaa ISO 19100 -standardiperheen rakenteen ja perusperiaatteet. Siinä on määritelty ja kuvattu osastandardien väliset suhteet yleisellä tasolla (25.01.2013)
 • JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta

  Suosituksen tarkoituksena on harmonisoida kuntien tiedontuotantoprosessien paikkatietopalvelujen rajapinnat sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttötarpeita varten....
 • JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut

  Tämä suositus määrittelee paikkatietosisältöjä tarjoavissa verkkopalveluissa käytettävät palvelurajapinnat. Suosituksen on tarkoitus kattaa kaikki erilaisessa muodossa...
 • JHS 163 Suomen korkeusjärjestelmä N2000

  Suositus on tarkoitettu paikkatietoaineistojen ja -järjestelmien tuottajille ja käyttäjille. Suositus on luonteeltaan tekninen ja siinä määritellään Suomen valtakunnallinen...
 • Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8

  Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen...
 • JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta

  Suosituksessa määritellään kansainvälisiin standardeihin perustuva paikkatiedon laadunhallinnan ja arviointimenettelyn viitekehys. Suosituksen keskeiset kokonaisuudet ovat...
 • JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely

  Suositus ohjeistaa paikkatietotuotteiden määrittelyä XML-skeemoina ja tuotteiden dokumentointia tietotuoteselosteina sekä näihin tuloksiin tähtäävää määrittelyprosessia....
 • JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten

  Tämä suositus koskee siirrettävien paikkatietojen mallintamista. Suositusta on noudatettava niiden tietojen osalta, jotka halutaan tuoda paikkatietojen yhteiskäytön piiriin....
 • ISO 19156:2011 Observations and measurements

  This standard specifies an XML implementation for the OGC and ISO Observations and Measurements (O&M) conceptual model, including a schema for Sampling Features. ( 06.03.2013 )