JHS 158 Paikkatiedon metatiedot

Suosituksessa määritellään vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatiedon sisältö ja annetaan ohjeita paikkatiedon kuvaamiseen ja metatiedon dokumentoimiseen. Suositus koskee ensisijaisesti digitaalisia paikkatietoja. Vuonna 2010 julkaistussa päivityksessä on otettu huomioon INSPIRE-direktiiviin liittyvän metatietoasetuksen vaikutukset. INSPIRE-metatietoprofiili on kuvattu suosituksen kokonaan uusitussa liitteessä 4. (18.08.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pekka Niemi
Maintainer Pekka Niemi
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)