Zwemwaterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater bepaalt het risico voor de gezondheid. In 2012 werd de zwemwaterkwaliteit voor het eerst gerapporteerd volgens de criteria van de nieuwe zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG). Deze richtlijn voorziet een indeling van de zwemwaters in vier kwaliteitsklassen op basis van de bacteriologische resultaten van de afgelopen vier badseizoenen, namelijk ‘uitstekend', ‘goed', ‘aanvaardbaar' of ‘slecht'. Deze geven de gemiddelde zwemwaterkwaliteit weer over de vier voorbije badseizoenen.

Deze indicator slaat enkel op de bemonsterde binnenwateren en niet op het strandwater aan de kust.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:02 (CET)
Created February 1, 2019, 22:02 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid zwemwaterkwaliteit1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/waterkwaliteit/andere/zwemwaterkwaliteit/zwemwaterkwaliteit/@@download/excel#125
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092