Zware metalen in totale depositie

oor de depositie van zware metalen zijn er enkel grens- en/of richtwaarden voor lood en cadmium in de Vlaamse wetgeving. Deze normering geldt voor het jaargemiddelde van 4 kruiken geplaatst volgens de VLAREM-meetstrategie. Vanaf 2015 volgt de VMM de Europese norm voor de bemonstering van zware metalen in totale depositie. Deze bemonsteringmethode verschilt van de methode in VLAREM. Hierdoor kan enkel een indicatieve toetsing uitgevoerd worden. In 2017 en 2018 zal de VMM vergelijkende metingen uitvoeren om te bekijken of een aanpassing van de VLAREM normering noodzakelijk is. Momenteel zijn de resultaten tot oktober 2017 beschikbaar.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:24 (CET)
Created February 1, 2019, 22:24 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid zware-metalen-in-totale-depositie1
identifier https://www.vmm.be/data/zware-metalen/recentste-resultaten-zware-metalen.xlsx#31
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092