woon-zorgcentrum overzicht

WOON_ZORGCENTRUM_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de woon-zorgcentra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het woon- en zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.In een woon-zorgcentrum of ‘WZC’ kunnen bejaarden terecht die wegens een langdurige aandoening, sterk afhankelijk zijn van de hulp van derden om dagelijkse levenshandelingen te kunnen verrichten. Deze zorgbehoevendheid kan zich zowel situeren op fysisch als op psychisch vlak. De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Icuro en VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-02-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/79d62588bc864fab829ae6aa8b48d1cf_0
Last Updated February 1, 2019, 22:21 (CET)
Created February 1, 2019, 22:21 (CET)
dcat_issued 2018-04-06T10:51:32.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:14:54.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/79d62588bc864fab829ae6aa8b48d1cf_0
language