Wetenschappelijke inventaris van historische tuinen en parken

In de Inventaris van Historische Tuinen en Parken worden zowel bescheiden voortuinen en villatuinen als stadsparken en kasteeldomeinen van meerdere hectaren opgenomen.

Voor elk item wordt getracht aan de hand van kaarten, iconografisch materiaal, literatuuronderzoek en terreinstudie de aanleg en evolutie te schetsen. Architecturale en ruimtelijk-structurerende kenmerken zoals de aanwezigheid van zichtassen, tuinornamentiek, het architecturale microreliëf, en de padenstructuur worden hierbij besproken. Het determineren en opmeten van het aanwezige bomenbestand geeft informatie over de verschillende aanplantingscampagnes en de soortenvariatie die in de tuin of het park aanwezig is.

Het agentschap Onroerend Erfgoed is in 1994 gestart met het in kaart brengen van tuinen en parken met erfgoedwaarde. De resultaten van dit onderzoek verschenen in de periode 2003-2011 in tien delen van de reeks M&L-Cahiers onder de titel “Historische tuinen en parken van Vlaanderen”. De resultaten van deze geografische inventarisatie verspreid over 66 gemeenten uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant zullen in de periode 2013-2016 in de online inventaris worden opgenomen.

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de thematische inventaris tuinen en parken van voor de Eerste Wereldoorlog in de frontzone. Ook deze resultaten worden stelselmatig in de inventaris opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Onroerend Erfgoed
Last Updated February 1, 2019, 20:25 (CET)
Created February 1, 2019, 20:25 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@onroerenderfgoed.be
contact_name Agentschap Onroerend Erfgoed
contact_uri https://www.onroerenderfgoed.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-05-22"}]
frequency-of-update weekly
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=fa7631ce-be50-4f75-ba1c-286f0ec7eb7e&fname=Wetenschappelijke_inventaris_historische_parken_en_tuinen_1496328881107.jpeg
graphic-preview-type jpeg
guid fa7631ce-be50-4f75-ba1c-286f0ec7eb7e
issued 2017-05-22
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-04-27T13:16:38
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=fa7631ce-be50-4f75-ba1c-286f0ec7eb7e
progress onGoing
publisher_email info@onroerenderfgoed.be
publisher_name Agentschap Onroerend Erfgoed
publisher_uri https://www.onroerenderfgoed.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Onroerend Erfgoed", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1