Wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten

Om erfgoed doordacht te beschermen en goed te beheren, is een goede voorbereiding alles. En die voorbereiding start bij het inventariseren, waarderen en selecteren van waardevolle objecten. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen, wordt elk object wetenschappelijk onderzocht en getoetst aan objectieve criteria. We beschikken hiervoor over verschillende wetenschappelijke inventarissen. De wetenschappelijke invenatris voor bouwkundig erfgeod: relicten is hier een van.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Onroerend Erfgoed
Last Updated February 1, 2019, 21:39 (CET)
Created February 1, 2019, 21:39 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@onroerenderfgoed.be
contact_name Agentschap Onroerend Erfgoed
contact_uri https://www.onroerenderfgoed.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-01-05"}]
frequency-of-update weekly
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=8dfbdda9-4469-41dd-9fb0-67d0e15de851&fname=wetenschappelijke_inventaris_bouwkundig_erfgoed_-_relicten_1496326837348.jpg
graphic-preview-type jpg
guid 8dfbdda9-4469-41dd-9fb0-67d0e15de851
issued 2017-01-05
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-12-18T11:15:22
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=8dfbdda9-4469-41dd-9fb0-67d0e15de851
progress
publisher_email info@onroerenderfgoed.be
publisher_name Agentschap Onroerend Erfgoed
publisher_uri https://www.onroerenderfgoed.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Onroerend Erfgoed", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1