Wetenschappelijke inventaris landschapsatlasrelicten

De Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. Die relicten zijn afkomstig van verschillende periodes in het verleden en geven aan hoe het landschap historisch gegroeid is. Ze worden opgespoord met behulp van historische kaarten, luchtfoto’s, literatuurstudie en mondelinge informatie. Deze relicten kunnen diverse erfgoedwaardes omvatten: waaronder esthetische, natuurwetenschappelijke, historische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarden. Of iets waardevol is en kan worden opgenomen in de inventaris, wordt bepaald aan de hand van de criteria samenhang, gaafheid en herkenbaarheid.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Onroerend Erfgoed
Last Updated February 1, 2019, 20:30 (CET)
Created February 1, 2019, 20:30 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@onroerenderfgoed.be
contact_name Agentschap Onroerend Erfgoed
contact_uri https://www.onroerenderfgoed.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-05-22"}]
frequency-of-update weekly
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek/srv/eng/resources.get?uuid=49740671-6490-4586-960f-d46e5807f5b0&fname=Wetenschappelijke_inventaris_landschapsatlas_1496306341945.jpeg
graphic-preview-type jpeg
guid 49740671-6490-4586-960f-d46e5807f5b0
issued 2017-05-22
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-04-27T13:17:29
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=49740671-6490-4586-960f-d46e5807f5b0
progress onGoing
publisher_email info@onroerenderfgoed.be
publisher_name Agentschap Onroerend Erfgoed
publisher_uri https://www.onroerenderfgoed.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Onroerend Erfgoed", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1