wegcategorie

WEGCATEGORIE Stadsontwikkeling/Mobiliteit Samenvatting:In het concept van een duurzaam veilig wegverkeer moet de vormgeving van de wegen worden aangepast aan de toegekende functie. Combinaties van stroom-, ontsluitings- en erffuncties moeten (zoveel als mogelijk) worden uitgesloten. Ter wille van de voorspelbaarheid van het gebruik en het gedrag, mag er bij voorkeur slechts één unieke en duidelijk herkenbare vormgeving van een type weg per functie zijn. Dit vergt een consequente categorisering van wegen in een drastisch beperkt aantal functionele en a priori veilige categorieën. Ook de vormgeving van de aansluitingen moeten per paar van categorieën en binnen een categorie uniek en duidelijk herkenbaar zijn. Bebakening, markering en verkeerstechnische voorzieningen moeten op een unieke manier gekoppeld zijn aan een categorie of aansluitingstype. Ook moet per categorie een strikt snelheidsregime gelden. Doel:Als randvoorwaarde t.a.v. de wegencategorisering dient de visie zoals uitgedragen door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen te worden gehanteerd. De categorisering wordt vervolgens op stedelijk niveau verfijnd. De categorie van RSV, RSPA en de verfijning van het mobiliteitsplan zijn alle 3 opgenomen in de geodatalaag. Aanmaak:Als basis werd vertrokken van het huidige mobiliteitsplan en de kaartenbijlagen. Sommige situaties moeten nog verder uitgeklaard worden in de herziening van het mobiliteitsplan. De categorisering is gekoppeld aan de bestaande wegsegmenten van het Wegenregister.  Creatiedatum: 2009-08-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-03-02T00:00:00  Revisiedatum: 2015-03-02T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Lien Bakelants  Contact: lien.bakelants@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f5076da1a3db47228df26c8ab962b494_93
Last Updated February 1, 2019, 20:57 (CET)
Created February 1, 2019, 20:57 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T13:40:56.000Z
dcat_modified 2018-08-24T21:15:02.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f5076da1a3db47228df26c8ab962b494_93
language