voorziening ocmw overzicht

VOORZIENING_OCMW_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte locaties van de voorzieningen van het OCMW Antwerpen weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Het betreft voorzieningen in het kader van maatschappelijke integratie: sociale centra, opvangtehuizen (i.s.m. CAW Antwerpen), sociale restaurants (i.s.m. vzw Sense), dagcentra, klantgerichte projecten m.b.t. maatschappelijke/culturele participatie en gezondheid en diensten schuldhulpverlening. Het betreft voorzieningen in het kader van activering: dienstverlening inzake activering en werkgelegenheidsprojecten. Het betreft voorzieningen voor mensen in precaire woonsituatie: sociale woningen, crisiswoningen en beschut wonen. Het betreft ook administratieve diensten van het OCMW Antwerpen.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het OCMW Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2016-09-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/9953f9144da140f78327d366d505ed2a_2
Last Updated February 1, 2019, 22:32 (CET)
Created February 1, 2019, 22:32 (CET)
dcat_issued 2018-11-22T23:40:50.000Z
dcat_modified 2018-12-03T22:18:56.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/9953f9144da140f78327d366d505ed2a_2
language