Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 28 maart 2014

Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Version 28 maart 2014
Last Updated February 1, 2019, 22:04 (CET)
Created February 1, 2019, 22:04 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
contact_uri http://www.vmm.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2014-03-28"}, {"type": "publication", "value": "2014-04-08"}]
frequency-of-update
gemet-theme Hydrografie
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/29.jpeg
guid 751f4d8b-d2ad-467e-bba9-2e84ea3cfb4d
issued 2014-04-08
language dut
license ["Een aantal kleinere waterlopen ontbreken nog of zijn nog niet even nauwkeurig ingetekend als de grotere waterlopen."]
metadata-date 2017-05-10T09:54:17
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=751f4d8b-d2ad-467e-bba9-2e84ea3cfb4d
modified 2014-03-28
progress historicalArchive
publisher_email info@vmm.be
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
publisher_uri http://www.vmm.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2014-03-28
temporal-extent-end 2014-05-26
total_custodian 2
total_originator 1
total_owner 1
total_pointOfContact 1