Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen, 10 januari 2018

Vectorieel bestand met de assen van bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare-geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen. Onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Dit bestand wordt bijgehouden in een samenwerkingsverband van de Vlaamse provincies en Vlaams-gewestelijke instellingen, waarbij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM als centrale beheerder optreedt. Alle wijzigingen in waterlopen worden gecentraliseerd en in de beheersomgeving opgenomen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Version 10 januari 2018
Last Updated February 1, 2019, 22:06 (CET)
Created February 1, 2019, 22:06 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: VMM\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
contact_uri http://www.vmm.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2018-01-10"}, {"type": "publication", "value": "2018-01-18"}]
frequency-of-update
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=6a527ee2-360d-46a6-adc0-f41d02f5f0ce&fname=VHA_waterlichaamcode_1417513067714.jpg
graphic-preview-type jpg
guid 4801fac4-c648-41ca-831c-78ee3143d9f9
issued 2018-01-18
language dut
license ["Een aantal kleinere waterlopen ontbreken nog of zijn nog niet even nauwkeurig ingetekend als de grotere waterlopen."]
metadata-date 2018-05-03T15:42:33
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=4801fac4-c648-41ca-831c-78ee3143d9f9
modified 2018-01-10
progress completed
publisher_email info@vmm.be
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
publisher_uri http://www.vmm.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer", "roles": ["custodian", "owner", "originator", "pointOfContact"]}, {"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2018-01-10
temporal-extent-end 2018-03-07
total_custodian 2
total_originator 1
total_owner 1
total_pointOfContact 1