Verbruiksgegevens slimme meters (kwartierwaarden - technische kenmerken)

Individuele verbruiksgegevens van 100 geanonimiseerde slimme meters elektriciteit, injectie/afname. De verbruiken zijn beschikbaar voor het kalenderjaar 2016 (01/jan-31/dec). De CSV is gecompresseerd in een ZIP dataset. Deze dataset bevat de KWARTIERWAARDEN en de TECHNISCHE KENMERKEN.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer EANDIS Klantwerking
Last Updated February 1, 2019, 21:27 (CET)
Created February 1, 2019, 21:27 (CET)
contact_email marktwerking@eandis.be
contact_name EANDIS Klantwerking
contact_uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/contact
guid https://eandis.be/store-x/man-dcat/dataset_indvsm12020
publisher_name EANDIS cvba
publisher_type organization
publisher_uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/organisatie
uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/dataset_indvsm12020