Verbruiksgegevens per maand - SLP (2015)

Dataset verbruiksgegevens per maand, per hoofdgemeente, per SLP, per energie, per afname/injectie. De verbruiken werden geaggregeerd naar een kalenderjaar (01/jan-31/dec 2015). De hoofdgemeente wordt bepaald aan de hand van de postcode waar het punt zich bevindt (leveringsadres).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer EANDIS Klantwerking
Last Updated February 1, 2019, 20:55 (CET)
Created February 1, 2019, 20:55 (CET)
contact_email marktwerking@eandis.be
contact_name EANDIS Klantwerking
contact_uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/contact
guid https://eandis.be/store-x/man-dcat/dataset_indvps11111
publisher_name EANDIS cvba
publisher_type organization
publisher_uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/organisatie
uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/dataset_indvps11111