Verbruiksgegevens per sector (2016)

Verbruiksgegevens per energie, injectie/afname, per hoofdgemeente, per sector en subsector. De verbruiken werden geaggregeerd naar een kalenderjaar. De hoofdgemeente wordt bepaald aan de hand van de postcode waar het punt zich bevindt (leveringsadres). Verbruiken (01/jan-31/dec 2016).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer EANDIS Klantwerking
Last Updated February 1, 2019, 20:25 (CET)
Created February 1, 2019, 20:25 (CET)
contact_email marktwerking@eandis.be
contact_name EANDIS Klantwerking
contact_uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/contact
guid https://eandis.be/store-x/man-dcat/dataset_indvps1066
publisher_name EANDIS cvba
publisher_type organization
publisher_uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/organisatie
uri https://eandis.be/store-x/man-dcat/dataset_indvps1066