Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2014-2040

Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 1.1.2014 ja väestöennuste 1.1.2015–2040. Ennuste on laadittu kesäkuussa 2014.

Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste perustuu ennustekauden alun väestörakenteeseen iän ja sukupuolen suhteen sekä oletuksiin tulevasta hedelmällisyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Ennustemenetelmästä ja tehdyistä oletuksista löytyy tarkempia tietoja Vantaan väestöennuste 2014 -julkaisusta.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Tilastokeskus / Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Author Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Maintainer Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Last Updated January 4, 2019, 17:04 (CET)
Created January 4, 2019, 17:04 (CET)