Vantaan väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2010-2040

Aineistossa on ennustettu Vantaan koko kaupungin väestömäärän kehitys vuosina 2010-2040. Tiedot on saatavissa ikävuoden (0-99-vuotiaat) ja sukupuolen mukaan.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Tilastokeskus
Author Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Maintainer Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Last Updated January 4, 2019, 17:06 (CET)
Created January 4, 2019, 17:06 (CET)