Vantaan väärävärikuva 2015

Vantaan väärävärikuva vuodelta 2015.

Ilmakuvia on erilaisia, mm. ilmakuvia, viistoilmakuvia, ortoilmakuvia ja väärävärikuvia.

Kuvia tuotetaan eri tarkoituksiin erilaisilla maastoresoluutioilla (80 cm, 50 cm, 40 cm, 25 cm, 20 cm ja 5 cm / pikseli). Ortoilmakuva on karttaprojektioon oikaistu ilmakuvamosaiikki, joka kuvaa maanpinnan kohtisuoraan ilmasta katsottuna ja korjattuna tasokarttaa varten. Orto-oikaisussa käytetään hyväksi korkeusmalleja, joiden tarkkuus vaikuttaa ortokuvien laatuun. Vääräväriortokuvaan on näkyvän valon lisäksi tallennettu kohteiden heijastama lämpö- eli infrapunasäteily. Tämä näkyy väärävärikuvissa erilaisina värisävyinä. Kuvansäätöasetuksista riippuen värisävyt vaihtelevat harmaasta vihertävään ja edelleen ruskehtavasta / punertavasta oranssinpunaisen eri sävyihin.

Jo perusilmakuviltakin erottuvat hyvin mm. puustoiset / avarammat alueet, vesistöt, suot, kalliot, pellot, tiet, erilaiset rakenteet, rakennukset ja muun maankäytön alueet. Vääräväriominaisuuden myötä kuvista saa esiin vielä paljon muutakin. Esimerkiksi vesi näkyy sitä tummempana mitä syvempää se on. Eloton maa kuten tiet, rakennukset, kalliot ja hiekka ovat harmaita-harmaanvihertäviä. Avarat luontoalueet kuten suot, kalliot ja jäkäliköt ovat vaaleita-vaaleanvihreitä. Erivärisinä / -sävyisinä toisistaan erottuvat myös lehtipuut, havupuut ja kuolleet puut. Havupuut ovat vihertäviä, kuuset mäntyjä tummempia. Lehtivihreä heijastaa infrapunasäteilyä voimakkaasti, joten lehtipuusto ja pensasto näkyvät oranssin ja punaisen eri sävyinä. Kuolleet puut puolestaan erottuvat muusta puustosta hyvin vaaleina. Harjaantumisen myötä kuvista voi tunnistaa enemmänkin eri puulajeja, esim. värisävyerojen ja latvamuodon perusteella. Myös erikokoinen puusto on erotettavissa kuvista.

Metsien inventoinneissa ja luonnonhoidon suunnittelussa vääräväriortokuva on korvaamaton apuväline. Sitä käytetään pohjakartta-aineistoon yhdistettynä metsikkökuvioiden (suunnittelun tarkasteluyksikkö) rajaamiseen ja digitoimiseen ilmakuvatulosteille tai suoraan esim. maastotietokoneille. Digitaalisia ortokuvia voidaan nykyään hyödyntää myös yhdessä laserkeilausaineiston, korkeusmallien ja puustohilan kanssa, jolloin voidaan tietotekniikan keinoin automaattisesti tuottaa alustavaa metsikkökuviointia ja puustodataa.

Aineistoa voi käyttää esim. erilaisiin kartoituksiin, maankäytön suunnitteluun, detaljisuunnitteluun ja metsäsuunnitteluun.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Vantaan karttarajapintojen kuvaus: https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus
Maintainer Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen, kaupunkimittaus
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)