Vantaan väestöennuste osa-alueittain iän ja sukupuolen mukaan

Aineisto on ennuste Vantaan väestömäärän kehityksestä vuosille 2012-2022 sekä 2013-2023. Tiedot on saatavissa ikävuoden (0-99-vuotiaat) ja sukupuolen mukaan koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain. Eri vuosien väestöennusteet ovat eri välilehdellä siten, että uusin vuosi on aina ensimmäisenä.

Uusin väestöennuste pdf-muodossa

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Tilastokeskus
Author Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Maintainer Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)