Vantaan kaupunginkirjaston kävijät

Tilastossa on Vantaan kaupunginkirjaston toimipaikoissa fyysisesti käyneiden asiakkaiden lukumäärät toimipaikoittain ja kuukausittain vuodesta 2007 lähtien. Kävijätiedot kerätään hälytysporteissa olevilla laskureilla. Pienimmissä kirjastoissa, joissa hälytysportteja ei ole, suoritetaan kerran kuukaudessa manuaalinen kävijälaskenta, jonka perusteella arvioidaan koko kuukauden kävijämäärä.

Huomautuskentän merkintöjen selitykset:

  • arvio = tietoa ei saatavilla, tieto on edellisen vuoden tietoon perustuva arvio
  • arvio, otanta = kerran kuukaudessa tehtyyn manuaaliseen kävijälaskentaan perustuva arvio
  • suljettu, kesä = kirjasto on ollut suljettuna keskikesällä
  • suljettu, remontti = kirjasto on ollut suljettuna remontin takia
  • osin suljettu, remontti = kirjaston on ollut osan kuukautta suljettuna remontin takia
  • lakkautettu = kirjaston toiminta loppunut

Mikkolan kirjasto lakkautettiin 1.6.2013 ja Katriinan sairaalan potilaskirjasto lakkautettiin 10.9.2014.

Pähkinärinteen kirjasto oli remonttien tai sisäilmaongelmien takia suljettuna lähes koko vuoden 2016 ja koko vuoden 2017. Sotungin kirjasto toimi vuoden 2016 ajan.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vantaan kaupungin kirjasto- ja tietopalvelut
Maintainer Vantaan kaupunki, kirjasto- ja tietopalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:04 (CET)
Created January 4, 2019, 17:04 (CET)