Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja

Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Julkaisu on kokonaan kaksikielinen ja jokaisen tilastotaulukon lopussa on lähdeviite.

Pakatut Excel-taulukkopaketit koostuvat aiheen mukaisista Excel-työkirjoista.

Vuosien 2010 ja 2011 vuosikirjat ovat erillisinä Excel-taulukkopaketteina. Vuodesta 2012 alkaen vuosikirjan taulukot julkaistaan aikasarjoiksi koostettuna samassa Excel-taulukkopaketissa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://www.vantaa.fi/tilastot
Author Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Maintainer Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)