Vantaan kaupungin peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat

Aineisto sisältää Vantaan kaupungin ylläpitämien peruskoulujen oppilaaksiottoalueiden rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Aineistossa on oppilaaksiottoalueet sekä suomen- että ruotsinkieliselle perusopetukselle. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoaluerajat on esitetty erikseen.

Alueet mukailevat kaupunginosajakoa niiltä osin kuin se on mahdollista. Suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoalueet ovat useamman koulun yhdistelmäalueita. Ruotsinkielisten alakoulujen oppilaaksiottoalueet on nimetty koulun mukaan. Ruotsinkielisen yläkoulun oppilaaksiottoalue on koko Vantaa, eikä sen rajoja ole aineistossa erikseen esitetty. Lisäksi Vantaan kansainvälinen koulu ja painotettu opetus ovat ns. toissijaista oppilaaksiottoa, johon oppilaan kotiosoite ei vaikuta, joten niiden osalta oppilaaksiottoaluejakoa ei käytetä.

Aineiston koordinaatisto on 1) Esri Shape: ETRS-GK25 (EPSG:3879) 2) KML: WGS 84 (WGS 1984, EPSG:4326) 3) MapInfo: ETRS-GK25 (EPSG:3879)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Vantaan kaupungin sivistysvirasto
Author Vantaan kaupungin perusopetus
Maintainer Vantaan kaupungin sivistystoimi / talous- ja hallintopalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:07 (CET)
Created January 4, 2019, 17:07 (CET)