Vantaan kaupungin investoinnit

Aineisto sisältää Vantaan kaupungin vuosien 2010-2017 investointien tilinpäätökset ja työohjelmat. Aineisto sisältää kaupungin sekä sen liikelaitosten ja rahastojen investoinnit hankeryhmittäin. Investointeja voidaan seurata jopa tulosyksikkö ja tilaustasolla. Tilaukset kohdistetaan ensin tulosyksiköille ja edelleen alahankeryhmille sekä päähankeryhmille.

Aineisto on valmiiksi lajiteltu vuosittain tilinpäätöksen ja työohjelman mukaan.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vantaan kaupungin taloussuunnittelu
Maintainer Vantaan kaupungin taloussuunnittelu
Last Updated January 4, 2019, 17:10 (CET)
Created January 4, 2019, 17:06 (CET)