Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta v1.0

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri keskittyy siihen, mikä on valtion toimijoille yhteistä.

Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri sisältää yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia ja ratkaisuja, joilla tuetaan valtion hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös yksittäisten valtionhallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja organisaatioiden omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä.(16.06.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Jukka Uusitalo
Maintainer Jukka Uusitalo
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)