Valtioneuvoston päätösasiakirjojen xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat)

Valtioneuvoston päätösasiakirjoille on tehty xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat). Xml-skeemojen määrittely koskee valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiä asiakirjatyyppejä ja ne ovat käytössä valtioneuvoston ja eduskunnan välisessä asiakirjaliikenteessä. Rakennemäärittely on tehty seuraaville asiakirjatyypeille:

 • hallituksen esitys (hallitus/laaja/valtiosopimus)
 • vahvistettava laki
 • valtioneuvoston asetus, tasavallan presidentin asetus, ministeriön asetus
 • valtioneuvoston kirjelmä (U), valtioneuvoston kirjelmä (sid)
 • tasavallan presidentin avoin kirjelmä

Skeemat ovat JHS 170 -suosituksen mukaisesti modulaarisia, ts. rakenne koostuu useista skeemoista.

Rakennepaketti koostuu seuraavista osista:

 • Valtioneuvoston päätösasiakirjojen skeemojen ja ulkoasujen kuvaukset – Skeemaraportti versio1.0-18 (31.8.2017 julk. uusi versio)
 • metatietojen ja rakenneosien kuvaustaulukot
 • HTML- ja PDF-ulkoasujen esimerkit
 • PDF-ulkoasun sivupohjan asetukset
 • Skeemat (31.8.2017 julk. uudet versiot)
 • Eri asiakirjatyyppien XML-mallipohjat
 • Altova XML Spy –välineen käyttöohje

Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiin asiakirjaskeemoille on kuvattu hallintaperiaatteet ja määritelty skeemojen muutoshallintaprosessi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Terja Ketola, Ulla Kaipainen
Maintainer Terja Ketola, Ulla Kaipainen
Last Updated January 4, 2019, 18:03 (CET)
Created January 4, 2019, 18:03 (CET)