Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuuri kuvaa ylätason tavoitetilan valtioneuvoston hanketietopalvelulle. Kohdearkkitehtuuri ohjaa ja edistää hanketietopalvelun tarvitsemien välineiden ja ratkaisujen hankintaa, suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitetila on laadittu valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshankkeessa vuonna 2014.

Kohdearkkitehtuurissa on kuvattu valtioneuvoston hanketiedon rajaukset ja reunaehdot, sidosarkkitehtuurit, arkkitehtuuriperiaatteet, tietoturva- ja integraatioperiaatteet, toiminnalliset ja käyttöön liittyvät vaatimukset ja tavoitteet, palvelut, sidosryhmät, roolit, käsitemalli, päätietoryhmät, loogiset tietovarannot, tietovirrat, tietojärjestelmäpalvelut ja tietojärjestelmät. Prosessikuvaukset on tehty hallitusohjelman ja strategisen suunnitelman seurannasta, säädösvalmistelusta, yleisestä hankevalmistelusta sekä toimielinvalmistelusta.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author leena_lehtovuori
Maintainer leena_lehtovuori
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)