Netran verkkosivut

URL: http://www.netra.fi/

Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palveluun on koottu valtion ohjauksen kannalta keskeinen informaatio.

Tuloksellisuusraportointi perustuu Valtion tulostietojärjestelmässä ylläpidettäviin tietoihin hallinnonalojen ja virastojen tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Talousraportointiin siirretään kuukausittain tiedot valtion keskuskirjanpidosta. Tiedot ovat vuodenvaihdetta lukuun ottamatta tarkasteltavissa aina seuraavan kuukauden loppupuolella.

Henkilöstöraportointi pohjautuu valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahtin tietoihin. Kyseessä on työnantajan tilastorekisteri, jossa noudatetaan tilastoeettisiä periaatteita eikä yksilötasoisia tietoja raportoida.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaisu on toteutettu linkityksin ministeriöiden ja virastojen kotisivuille, joilla asiakirjoja on Valtiokonttorin määräyksen mukaisesti ylläpidettävä. Asiakirjat ovat käytettävissä valtio-, hallinnonala- ja virastotasoisina.

Tuloksellisuutta, taloutta ja henkilöstöä koskevat tiedot ovat tarkasteltavissa valmiiden raporttien muodossa. Talous- ja henkilöstötietojen osalta on mahdollistettu myös syvällisempi analysointi moniulotteisiin raportointikuutioihin perustuen.

Valtion raportointipalvelu Netraa ylläpitää ja kehittää Valtiokonttori. Netra-palvelun tavoitteena on tukea johtamista ja tulosohjausta, edistää tulosvastuun ja tilivelvollisuuden toteutumista ja hallinnon avoimuutta sekä täydentää hallinnon sisäistä raportointia.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated June 27, 2014
Created June 27, 2014
Format unknown
License cc-by-4.0
createdover 10 years ago
description translated{u'fi': u'Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sis\xe4lt\xe4\xe4 ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Netra-palveluun on koottu valtion ohjauksen kannalta keskeinen informaatio.\r\n\r\nTuloksellisuusraportointi perustuu Valtion tulostietoj\xe4rjestelm\xe4ss\xe4 yll\xe4pidett\xe4viin tietoihin hallinnonalojen ja virastojen tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta.\r\n\r\nTalousraportointiin siirret\xe4\xe4n kuukausittain tiedot valtion keskuskirjanpidosta. Tiedot ovat vuodenvaihdetta lukuun ottamatta tarkasteltavissa aina seuraavan kuukauden loppupuolella.\r\n\r\nHenkil\xf6st\xf6raportointi pohjautuu valtion ty\xf6nantajan henkil\xf6st\xf6tietoj\xe4rjestelm\xe4 Tahtin tietoihin. Kyseess\xe4 on ty\xf6nantajan tilastorekisteri, jossa noudatetaan tilastoeettisi\xe4 periaatteita eik\xe4 yksil\xf6tasoisia tietoja raportoida.\r\n\r\nSuunnittelun ja seurannan asiakirjojen julkaisu on toteutettu linkityksin ministeri\xf6iden ja virastojen kotisivuille, joilla asiakirjoja on Valtiokonttorin m\xe4\xe4r\xe4yksen mukaisesti yll\xe4pidett\xe4v\xe4. Asiakirjat ovat k\xe4ytett\xe4viss\xe4 valtio-, hallinnonala- ja virastotasoisina.\r\n\r\nTuloksellisuutta, taloutta ja henkil\xf6st\xf6\xe4 koskevat tiedot ovat tarkasteltavissa valmiiden raporttien muodossa. Talous- ja henkil\xf6st\xf6tietojen osalta on mahdollistettu my\xf6s syv\xe4llisempi analysointi moniulotteisiin raportointikuutioihin perustuen.\r\n\r\nValtion raportointipalvelu Netraa yll\xe4pit\xe4\xe4 ja kehitt\xe4\xe4 Valtiokonttori. Netra-palvelun tavoitteena on tukea johtamista ja tulosohjausta, edist\xe4\xe4 tulosvastuun ja tilivelvollisuuden toteutumista ja hallinnon avoimuutta sek\xe4 t\xe4ydent\xe4\xe4 hallinnon sis\xe4ist\xe4 raportointia.\r\n', u'en': u''}
id5b498526-e30f-4b8e-9ee6-54e13a9ffd19
name translated{u'fi': u'Netran verkkosivut', u'en': u''}
original languagefi
package idcf7ca292-a410-4bd9-b277-2152d3055bce
qa{'updated': '2017-09-04T03:31:28.519647', 'openness_score': 1, 'archival_timestamp': None, 'format': None, 'created': '2015-06-29T16:59:50.859786', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not understand the file format, therefore score is 1.'}
revision id7ed5fc27-df6d-41e5-bb99-5d15dfde13b5
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}