Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) monilähdekartta-aineisto

Metsävaroja kuvaava teemakartta-aineisto, joka perustuu valtakunnan metsien inventoinnin maastokoealatietojen, satelliittikuvatulkinnan ja numeeristen kartta-aineistojen yhdistämiseen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Luonnonvarakeskus (Luke)
Maintainer Luonnonvarakeskus (Luke)
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Luonnonvarakeskuksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaaliset oikeudettuotteeseen. Tuotteen yll\u00e4pidossa on k\u00e4ytetty Maanmittauslaitoksenmaastotietokantaa. Tuotteen k\u00e4ytt\u00f6ehtoja s\u00e4\u00e4telee Monil\u00e4hteisen ValtakunnanMetsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi (URLhttp://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf).Aineistoa k\u00e4ytett\u00e4ess\u00e4 on mainittavatuotteen tekij\u00e4noikeuden omistaja, \u201d\u00a9 Mets\u00e4ntutkimuslaitos, 2010\u201d ja aineistonnimi, \u201dMonil\u00e4hteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto2006\u201d."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email mvmi@luke.fi
copyright_notice Luonnonvarakeskuksella on tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudettuotteeseen. Tuotteen ylläpidossa on käytetty Maanmittauslaitoksenmaastotietokantaa. Tuotteen käyttöehtoja säätelee Monilähteisen ValtakunnanMetsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi (URLhttp://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf).Aineistoa käytettäessä on mainittavatuotteen tekijänoikeuden omistaja, ”© Metsäntutkimuslaitos, 2010” ja aineistonnimi, ”Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto2006”.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2010-03-25"}]
frequency-of-update
guid b2d88dec-837e-4136-98ed-a937234eadfa
licence ["http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf"]
licence_url http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf
license_url http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf
metadata-date 2018-01-23T14:51:50
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_published 2010-03-25
responsible-party [{"name": "Luonnonvarakeskus (Luke)", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true