VAHTI-ohje 2010/2 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta

Valtiovarainministeriön Ohjeen tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) perusteella 1.7.2010 annetun ja 1.10.2010 voimaan tulleen tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) täytäntöönpanoa. Ohjeen mukaisella toiminnalla viranomainen voi saavuttaa toiminnassaan ja yhteistyössään asetuksen mukaisen tietoturvatason, joka tasapainottaa riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden.

Ohje korvaa aiemmat ohjeet Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje (VAHTI 2/2000), Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintä-ohje (VM 5/01/2000) sekä Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot (VAHTI 4/2002). (06.09.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Karoliina Ratia
Maintainer Karoliina Ratia
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)