VAHTI-ohje 2009/3 Lokiohje

Valtiovarainministeriön lokiohjeen tavoitteena on parantaa ja tehostaa suunnitelmallista ja tietoturvallista lokien hallintaa ja käsittelyä ministeriöissä ja hallinnonalojen organisaatioissa. Ohje on suunnattu johdolle ja tietohallinnolle sekä henkilöstöhallinnosta, arkistotoiminnasta, tietoturvallisuudesta, tietosuojasta, laki- ja sopimusasioista vastaaville.

Lokien käsittely on oleellinen osa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen ylläpitämistä sekä tietosuojan varmistamista ja tietoturvallisuuden valvontaa. Lokit ovat työväline järjestelmän eheyden tarkistamiseksi, häiriöiden ja väärinkäytösten havaitsemiseksi ja niiden korjaamiseksi sekä luotettavaksi tapahtumaketjun kirjaamiseksi ja tapahtumien toteamiseksi.

Ohje pyrkii sovittamaan yhteen käyttäjän ja rekisteröidyn oikeudet, organisaatioiden toiminnan tarpeet sekä hyvän tiedonhallintatavan, henkilöstöhallinnon, tietosuojan ja tietoturvallisuuden periaatteet. Ohjeeseen sisältyy lainsäädännön merkittävimmät lokeihin liittyvät vaatimukset ja käsittelyn oikeudet sekä erityyppisten lokien tarkastelu. (07.09.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Karoliina Ratia
Maintainer Karoliina Ratia
Last Updated January 4, 2019, 18:08 (CET)
Created January 4, 2019, 18:08 (CET)