VAHTI-ohje 2006/6 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen

Tietoturvatyön päämääränä on vähentää toimintaan kohdistuvia häiriöitä. Tietoturvallisuuden strategisena kehittämistavoitteena on organisaation riskienhallintaa palvelevan tietoturvallisuuden johtamis- ja hallintajärjestelmän luominen. Tässä dokumentissa on esitetty vaiheistukseen perustuva malli tämän järjestelmän rakentamiseksi. Tietoturvatyötä voidaan johtaa tulosohjauksen keinoin asettamalla sen kehittämiselle ja laadulle useampivuotisia ja vuositavoitteita sekä mittaamalla ja arvioimalla aikaansaatuja vaikutuksia. (09.09.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Karoliina Ratia
Maintainer Karoliina Ratia
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)