VAHTI-ohje 2004/4 Datasäkerhet och resultatstyrning

Finansministeriet lämnar bifogade datasäkerhetsrekommendation (nedan rekommendation) som gjorts upp av Ledningsgruppen för datasäkerheten inom statsförvaltningen VAHTI, som tillsatts av och verkar under ledning av finansministeriet. Rekommendationen kompletterar finansministeriets omfattande existerande datasäkerhetsanvisningar och ersätter FM:s tidigare datasäkerhetsrekommendation ”Tietoturvallisuuden tulosohjaus ja kehittämisvälineet” (Datasäkerhetens resultatstyrning och verktyg för utveckling) (FM:s VAHTI-publikation 2/1997).

Datasäkerheten ökar kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten av förvaltningens tjänster. En tillräcklig nivå på datasäkerheten är en nödvändig förutsättning för organisationernas kontinuerliga verksamhet och en tryggad verksamhetsförmåga. Utvecklingen av datasäkerhetens resultatstyrning är högt prioriterad inom den totala utvecklingen av statens datasäkerhet, vilken beskrivits bl.a. i utvecklingsprogrammet för statsförvaltningens datasäkerhet (FM:s VAHTI-publikation 1/2004).

I rekommendationen har i koncis form framförts de centrala principerna för utvecklandet av datasäkerheten samt deras förbindelse med resultatstyrningen, ledningen av ämbetsverken och utvärderingen av verksamheten. Datasäkerheten är en viktig del av den normala utvecklingen av tjänsterna och verksamheten, varför den bör ingå även i resultatstyrningen. Väsentligt är att datasäkerheten i fråga om resultatavtal och -styrning binds samman med organisationernas verksamhetsmässiga mål.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Karoliina Ratia
Maintainer Karoliina Ratia
Last Updated January 4, 2019, 18:07 (CET)
Created January 4, 2019, 18:07 (CET)