Unicode

Unicode on yleismaailmallinen merkistöstandardi, joka on yhteneväinen kansainvälisen standardin ISO/IEC 10646 (UCS) kanssa. Unicode on ilmainen. (20.02.2013)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Julkisen hallinnon standardisalkku
Maintainer Julkisen hallinnon standardisalkku
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
warranty_disclaimer
warranty_disclaimer_en
warranty_disclaimer_fi
warranty_disclaimer_sv