unesco werelderfgoed

MNZ_LSD_UNESCO  Samenvatting:Deze laag bevat het UNESCO werelderfgoed. Doel:Wordt gebruikt voor het voeren van een openbaar onderzoek bij een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Om bepaalde erfdienstbaarheden en adviesaanvragen te bekijken bij een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning. Ook bij opmaak van bijzondere plannen van aanleg, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en verkavelingsplannen. Om informatie te verlenen, aan eigenaars, notarissen en andere diensten, over panden die in deze gebieden vallen.  Beheer: Tamara Rogiest  Contact: tamara.rogiest@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d23db5c780db491884ba3d4a96ea46f9_206
Last Updated February 1, 2019, 20:50 (CET)
Created February 1, 2019, 20:49 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:23:20.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:32:54.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d23db5c780db491884ba3d4a96ea46f9_206
language