Työsuojelun kokonaisarkkitehtuuri

Työsuojelun kohdealue on osa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuria, josta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelun kohdealueen toimintaan ja tiedonhallintaan vaikuttavat sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuuri sekä työsuojelun laajan sisällön vuoksi useiden muiden eri toimijoiden arkkitehtuurit mm. aluehallintoviraston, muiden ministeriöiden ja viranomaisten arkkitehtuurit.

Tällä työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin ylätason kuvauksella mallinnetaan työsuojelun toimintaperiaatteet Suomessa STM:n työsuojeluosaston ja työsuojeluhallinnon näkökulmasta tarkasteltuna tietohallintolain vaatimusten mukaisesti (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011). Ylätason kuvauksessa keskitytään erityisesti työsuojeluhallinnon virkamiestyön näkökulmaan sekä kuvataan työsuojeluhallinnon toiminnan nykytilannetta, kehittymistarpeita ja tiedonhallintaa. Työsuojelun kohdealueen keskeiset toimintakokonaisuudet ovat työsuojelun valvonta, työsuojelun säädösvalmistelu ja työsuojelun kehittäminen, jotka sisällöllisesti koskettavat Suomessa kaikkia toimialoja ja työpaikkoja. Työpaikkojen tieto- ja osaamistarpeiden näkökulmasta keskeisiksi sisällöiksi muodostuvat työolosuhteet, työolot, työterveys ja -tapaturmat, työsuojelu työpaikalla, harmaa talous, markkinavalvonta ja työsuojeluviranomaisen toiminta työpaikalla (www.tyosuojelu.fi).

Kuvaus on lähtökohtana laajemmalle keskustelulle, jolla tulevaisuudessa jatketaan ja täydennetään koko työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityötä. Työsuojelun kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on perusta työsuojelun toiminnan ja tiedonhallinnan jatkuvalle parantamiselle ja virkamiestyön laadun parantamiselle.

Vuonna 2016 tuotettu työsuojelun kokonaisarkkitehtuurikuvaus on ensimmäinen kohdealueen arkkitehtuurikuvaus. Tavoitteena on päivittää ja kehittää arkkitehtuurikuvausta vähintään kerran vuodessa osana toiminnan suunnittelua. Kuvaus päivitetään työsuojelun kohdealueen arkkitehtuuriryhmässä.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mikko Huovila
Maintainer Teija Inkilä
Last Updated January 4, 2019, 18:06 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)