Turun kansallinen kaupunkipuisto

Aineisto sisältää Turun kansallisen kaupunkipuiston eli Turun kulttuuripääkaupunkipuisto 2011:n aluerajauksen. Aluetta koskee hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympäristöministeriö on tehnyt päätöksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta 5.6.2013.

Alkuperäinen formaatti MapInfo TAB (aineistopaketissa myös ESRI shp), ETRS89 / GK23FIN

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Arvi Leino
Maintainer Arvi Leino
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)