Tulvavaaravyöhykkeet, vesistötulva (avovesi)

Määritetty tulva-alue koostuu tulvavaaravyöhykkeistä, jotka kuvaavat tietyn vedenkorkeuden aiheuttamaa tulvan peittämää aluetta ja vaaran astetta tietyllä todennäköisyydellä (toistuvuusaika). Tulvan toistuvuusaika tarkoittaa sen ajanjakson pituutta, joka keskimäärin kuluu, ennen kuin tietyn suuruinen tai sitä suurempi tulva esiintyy uudelleen. Esim. todennäköisyys kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan (1/100a) esiintymiselle jonakin valittuna vuonna on 1 %.

Vesistötulvan määritetyt tulva-alueet on saatavilla paikkatietokantana toistuvuuksilta 1/2a, 1/5a, 1/10a, 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a ja 1/1000a. Kullakin toistuvuudella on oma karttatasonsa. Määritetyissä tulva-alueissa on kuvattu yleensä tulvan peittävyyden lisäksi myös vaaran asteena käytetty vesisyvyys vyöhykkeittäin (0-0.5 m, 0.5-1 m, 1-2 m, 2-3 m, yli 3 m ja vesistö). Tämän lisäksi on saatavilla karttatasot tulvakartoitettujen alueiden rajoista sekä infoviivoista (poikkiviivoista). Infoviivoihin on tallennettu attribuuttina eri toistuvuuksien vedenkorkeuslukemat tulvakartoitetuilta alueilta.

Jääpatoja ei ole huomioitu jokivesistöjen määritettyjen tulva-alueiden vedenkorkeuksissa vaan ne on laadittu avovesitilanteen mukaisen virtaaman toistuvuuden mukaan.

Eri puolilta maata on valmistunut tulvakartoitus tähän mennessä 90 joki- ja järvialueelta.

Lisätietoja tulvakartoituksesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkopalvelun tulvakartoitus-sivulta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvakartoitus . Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Author Suomen ympäristökeskus
Maintainer Suomen ympäristökeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints []
availability Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
bbox-east-long 30.824686
bbox-north-lat 68.691017
bbox-south-lat 60.092472
bbox-west-long 19.957692
contact-email gistuki.syke@ymparisto.fi
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2016-11-15"}]
frequency-of-update
guid
licence ["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut"]
metadata-date 2015-03-05
metadata-language fin
progress
resource-type dataset
resource_modified 2016-11-15
responsible-party [{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.957692, 60.092472], [30.824686, 60.092472], [30.824686, 68.691017], [19.957692, 68.691017], [19.957692, 60.092472]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system N/A
spatial_harvester true