Tieliikenteen automaattiset mittaustiedot (LAM)

Liikennevirasto kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. Tietoja jaetaan sekä raakamuodossa että valmiina raportteina. Aktiivisia LAM –pisteitä on tällä hetkellä Suomessa n. 500 kpl.

LAM -pisteen toiminta perustuu päällysteen sisälle upotetun silmukan sähkomagneettiseen induktioon, jolloin ajoneuvon metallinen massa aiheuttaa muutoksen silmukan magneettikentässä.

LAM -piste muodostuu kullakin kaistalla olevasta kahdesta induktiosilmukasta ja tiedonkeruuyksiköstä. LAM-laite rekisteröi pisteen ylittävät ajoneuvot, jolloin jokaisesta ajoneuvosta saadaan ohituksen kellonaika, ajosuunta, ajokaista, ajonopeus, ajoneuvon pituus, peräkkäisten ajoneuvojen aikaero ja ajoneuvoluokka.

Ajoneuvoluokkia on seitsemän:

henkilö- ja pakettiautot (1)
kuorma-autot (2)
linja-autot (3)
puoliperävaunulliset kuorma-autot  (4)
täysperävaunulliset  kuorma-autot  (5)
peräkärrylliset  henkilö-  ja  paketti-autot (6)
asuntovaunua tai pitkää peräkärryä kuljettavat henkilö- ja pakettiautot (7)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Tomi Lapinlampi
Maintainer Tomi Lapinlampi
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)