Tieliikenneonnettomuudet

Liikennevirasto kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella.

Ainesto on toteutettu Datapackage-standardin ohjeiden mukaan. Lisätietoja: http://frictionlessdata.io/data-packages/

Jaettava aineisto sisältää tauluja CSV-muodossa, sisältäen tietoja onnettomuudesta, onnettomuuden osallisista ja henkilöistä.

Aineisto ei sisällä tietoja Ahvenanmaalla sattuneista onnettomuuksista.

Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoja ja/tai henkilövahinkoja aiheuttanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut liikennetapahtuma, jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva ajo- taikka kulkuneuvo ja joka on tapahtunut liikenteeseen yleisesti käytetyllä alueella.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Tomi Lapinlampi
Maintainer Tomi Lapinlampi
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)