Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen organisaatio ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kansallisia organisaatio- ja toimipaikkatietovarantoja. Raportissa esitetään nykytilan yhteenveto ja tunnitetut kehitystarpeet. Lisäksi esitetään tavoitetilan linjaukset ja suunnitelma kohdealueen organisaatio- ja toimipaikkatietojen ylläpidon keskittämisestä tiettyihin tietovarantoihin ja nimetyille organisaatiolle. Kunkin hallinnonalan organisaation tehtävänä on tavoitetilassa tarjota kyseiset organisaatio- ja toimipaikkatiedot muiden käyttöön. Raportti sisältää lisäksi toimenpiteitä etenemisestä tavoitetilaan. (29.9.2014)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Jukka Lähesmaa
Maintainer Jukka Lähesmaa
Last Updated January 4, 2019, 18:04 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)