Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri on kuvaus nykytilasta vuonna 2015 sekä keskeisimpien kehittämiskohteiden kuvaus.

Terveyden ja hyvinoinnin kokonaisarkkitehtuuri jakautuu useaan osa-alueeseen sekä STM:n hallinnonalan laitosten ja virastojen omiin organisaatiokohtaisiin kokonaisarkkitehtuureihin. Tässä dokumentissa kuvattu yhteinen kokonaisarkkitehtuuri luo kokonaisnäkymän kohdealueeseen. Tarkemmat kuvaukset eri osa-alueista sekä laitosten ja virastojen kokonaisarkkitehtuureista on kuvattu erikseen omiin dokumentteihin

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mikko Huovila
Maintainer Mikko Huovila
Last Updated January 4, 2019, 18:06 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)