Teollisuuden työpaikat ja työntekijät Helsingissä 1884-1965

Aineisto sisältää tietoa teollisuuden työpaikoista ja työntekijöistä Helsingissä vuosina 1884-1965.

Huomioitavaa

 1. Työpaikalla tarkoitetaan, ainakin vuodesta 1909 lähtien, jokaista tehdasta tai tehtaanosastoa, jossa harjoitetaan ainoastaan yhtä teollisuuden lajia.
 2. Työntekijät- muuttuja sisältää työnjohtajat ja konttorihenkilökunnan vuosilta 1884-1908 (tilastollinen vuosikirja 1915, s. 295), vuosien 1909-1925 lukuihin ei sisälly työnjohtajia tai konttorihenkilökuntaa, vuodesta 1926 eteenpäin asiasta ei ole tietoa.
 3. Vuosien 1892 ja 1904 luvut ovat osaksi interpoloidut.
 4. Työntekijöillä tarkoitetaan, ainakin vuosina 1909-65, työntekijöitä keskimäärin, vuosista 1884-1908 ei ole tietoa.
 5. Vuoden 1945b tiedot sisältävät kaupungin liitosalueen (suuri alueliitos 1.1.1946)
 6. Vuosien 1910-1953 osalta teollisuudella tarkoitetaan vain tehdasteollisuutta, luvut eivät sisällä tietoa käsi- ja pienteollisuusyrityksistä. Vuosien 1956-65 luvuissa on lisäksi sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset.
 7. Vuosien 1884-1908 tiedot: Virallinen teollisuustilasto, johon tiedot perustuvat, ei kyseessä olevana aikana kaikissa suhteissa ole ollut täyskelpoista. Mm. on tästä syystä täytynyt varsinaista rakennustoimintaa koskeva tilasto kokonaan jättää käyttämättä. Suuri joukko pieniä käsityöliikkeitä ei teollisuustilastossa ole huomioon otettu sekä että eräinä vuosina poisjääneiden luku on suurempi, toisina taas on pienempiä liikkeitäkin verrattain lukuisasti mukaan otettu. Tästä on aiheutunut epätasaisuuksia varsinkin työpaikkojen lukua esittäviin numerosarjoihin. (tilastollinen vuosikirja 1915, s. 296)
 8. Teollisuustoiminnan tilastointi on muuttunut vuosien aikana, esimerkiksi vuosilta 1980, -85 ja -90 (tilastolliset vuosikirjat 1982 , 1987-88, 1993) teollisuustoiminta kattaa kaivos- ja muun kaivannaistoiminnan, teollisuuden sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon. Vuodesta 1995 lähtien myös rakentaminen on tilastoitu teollisuuden yhteydessä. Tällä hetkellä esim. Tilastokeskus käyttää TOL 2008-luokitusta, jossa teollisuus jakaantuu 24 eri teollisuuslajiin.
 9. Teollisuustoimintaa kattaa seuraavia teollisuuslajeja: • V. 1884-1908: metalli-, kivi-, nahka-, kutoma-, paperi-, puunjalostus-, rakennus-, ravinto- ja nautintoaine- ja puhdistusteollisuus sekä kemiallinen teollisuus ja graafinen teollisuus. Rakennusteollisuus ei sisällä varsinaista rakennustoimintaa. • V. 1909-1924: Sulatot ja metallien jalostuslaitokset, konepajat, hienompi koneteollisuus, kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus, kemiallisten laitteiden valmistusteollisuus, terva-, öljy-, lumi- ym. sellaisten aineiden teollisuus, nahka- ja karvateollisuus, kehruu- ja kutomateollisuus, paperiteollisuus, puuteollisuus, ravinto- ja nautintoaineteollisuus, valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus, graafillinen teollisuus ja teollisuus, jota ei voi lukea edellisiin ryhmiin kuuluvaksi • V. 1927-53: Metalli-, kutoma- ja vaatetus-, ravinto- ja nautintoaineteollisuus, graafinen teollisuus, muu teollisuus. • V. 1956-65: Ravintoaine-, kutoma- ja vaatetus-, maa- ja kivi-, puu-, nahka-, kumi- ja karva-, malminlouhinta ja metalliteollisuus, kemiallis-teknillinen teollisuus, paperi- ja graafinen teollisuus ja muu teollisuus.

Lähteet

 1. v. 1884-1908: Tilastollinen vuosikirja 1915 (taulukko 263: Katsaus tehtaisiin ja käsityöliikkeisiin vuosina 1884-1908)
 2. v. 1909-25: Tilastollinen vuosikirja 1927 (taulukko 151: Katsaus tehdasteollisuuteen vuosina 1909-25)
 3. v. 1927-36: Tilastollinen vuosikirja 1938 (taulukko 180: Teollisuustoiminta vuosina 1910-36)
 4. v. 1937-41: Tilastollinen vuosikirja 1942-43 (taulukko 163: Teollisuustoiminta vuosina 1910-41)
 5. v. 1942-49: Tilastollinen vuosikirja 1952 (taulukko 153: Teollisuustoiminta vuosina 1910-49)
 6. v. 1950-53: Tilastollinen vuosikirja 1956 (taulukko 167: Teollisuustoiminta vuosina 1910-53)
 7. v. 1956-65: Tilastollinen vuosikirja 1967 (taulukko 121 E: Teollisuustoiminta 1910-65)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)