tekortz wijk openruimte ruim

TEKORTZ_WIJK_OPENRUIMTE_RUIM Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van wijk openruimte (inclusief het geplande park Militair Hospitaal, 2018 Antwerpen) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone. _publiek toegankelijk gebruiksgroen_in principe incl. publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)_met agrarisch en natuurlijk groen en water (incl. Schelde), dat recreatief medegebruik kent_parken (incl. begraafplaats) > 5 ha_andere ruimtes > 10 haDe voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/8ff8954b36ab499f92f5ee62af762a8f_341
Last Updated February 1, 2019, 21:12 (CET)
Created February 1, 2019, 21:12 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:53:08.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:46:43.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/8ff8954b36ab499f92f5ee62af762a8f_341
language