tekortz speelruimte bouwblokbuurt

TEKORTZ_SPEELRUIMTE_BOUWBLOKBUURT Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van speelruimte zowel op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). Speelruimte is ruimer dan speelterreinen en is toegankelijke open ruimte, die gebruikt kan worden om te spelen (NIET: water, natuur, agrarisch gebied, structuurgroen, hondenloopzones, begraafplaatsen en volkstuinen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/531f5d88753e469d87af64f14a92a8c1_557
Last Updated February 1, 2019, 22:06 (CET)
Created February 1, 2019, 22:06 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:52:21.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:45:43.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/531f5d88753e469d87af64f14a92a8c1_557
language