tekortz politiekantoor stadsdeel

TEKORTZ_POLITIEKANTOOR_STADSDEEL Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van politiekantoren op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f29686df367844798bc79ffa5feded8c_330
Last Updated February 1, 2019, 21:32 (CET)
Created February 1, 2019, 21:31 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:51:58.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:45:13.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f29686df367844798bc79ffa5feded8c_330
language